Hyreslägenhet i Ekenäs på Skillnadsgatan 17

Stiftelsen Svenska Blindgården erbjuder för uthyrning en lägenhet på Skillnadsgatan 17 i Ekenäs åt någon med synnedsättning/synskada. 2 rum, kök och balkong 55kvm. För mera uppgifter kontakta föreningens verksamhetskordinator Alexandra 040- 778 6295

Skillnadsgatan 17

Aktuellt

P.g.a. corona epidemin har föreningens styrelse gjort beslutet att julfesten inhiberas.

Föreningen håller sitt höstmöte lördagen den 21.11 kl.13.00 i gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsgatan 5. P.g.a. corona epidemin är inbjudan riktad till ordinarie medlemmar. Birgitta tar emot anmälningar 044-336 8060

P.g.a. corona pandemin som började på våren så håller föreningen sitt vårmöte lördagen den 12.9 kl.13.00.

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.