Månadsträff lördagen den 12.9 kl.13.00

P.g.a. corona pandemin som började på våren så håller föreningen sitt vårmöte lördagen den 12.9 kl.13.00.

Det finns ansiktsmasker, engångshandskar och handdesinfektionsmedel på Lyan.

Meddela gärna senast tisdagen den 8.9 till Birgitta 044 336 8060. Välkommen med!

Aktuellt

P.g.a. corona epidemin har föreningens styrelse gjort beslutet att julfesten inhiberas.

Föreningen håller sitt höstmöte lördagen den 21.11 kl.13.00 i gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsgatan 5. P.g.a. corona epidemin är inbjudan riktad till ordinarie medlemmar. Birgitta tar emot anmälningar 044-336 8060

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.