Möteskallelse

Svenska Synskadade i Västnyland rf kallar sina ordinarie medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen 8.5.2021 kl. 13.00. Som mötesplatser fungerar verksamhetscentret Lyan, Raseborgs sjukhus och Folkets Hus i Karis.

Vid mötet behandlas de i paragraf 10 av föreningens stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020. Föreningens stadgeändring behandlas också på mötet.

På grund av rådande restriktioner är det önskvärt att endast ordinarie medlemmar deltar. Vi använder munskydd och har tyvärr ingen traktering. Det finns även möjlighet att delta via Google Meet.

Anmälningar senast 30.4.2021 till verksamhetskoordinatorn Alexandra Helander på 040-7786295, ssvn@brev.fi

Styrelsen kan vid behov inhibera eller flytta mötet ifall restriktionerna skärps. 

Välkommen med!

-Styrelsen

Aktuellt

Föreningen har en ny broschyr som för tillfället delas ut i Västnyland, spana efter den på din närmaste vårdscentral, optiker eller apotek. 

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.

Vår medlem Fredrik Lindgren valdes vid FSS' höstmöte till medlem i styrelsen för förbundet Finllands Svenska Synskadade. Och litet senare under hösten valdes han också till medlem i syelsen för föreningen Svenska Synskadade i Västnyland.