Ny styrelse för 2021

Föreningens höstmöte 21.11.2020

På föreningens höstmöte 21.11.2020 valdes ny styrelse för föreningen, Göran Sjöstedt fortsätter som ordförande. Thea Lindholm blev vice ordförande. Styrelsens ledamöter blev Kenneth Danielsson, Rolf Holmberg, Fredrik Lindgren, Nina Wendelin och Niklas Wikström. Styrelsen tackar för förtroendet. 

Vidare upptogs till andra behandling förslaget till nya stadgar under höstmötet. 

Aktuellt

P.g.a. corona epidemin har föreningens styrelse gjort beslutet att julfesten inhiberas.

Föreningen håller sitt höstmöte lördagen den 21.11 kl.13.00 i gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsgatan 5. P.g.a. corona epidemin är inbjudan riktad till ordinarie medlemmar. Birgitta tar emot anmälningar 044-336 8060

P.g.a. corona pandemin som började på våren så håller föreningen sitt vårmöte lördagen den 12.9 kl.13.00.

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.