Ny styrelse för 2021

Föreningens höstmöte 21.11.2020

På föreningens höstmöte 21.11.2020 valdes ny styrelse för föreningen, Göran Sjöstedt fortsätter som ordförande. Thea Lindholm blev vice ordförande. Styrelsens ledamöter blev Kenneth Danielsson, Rolf Holmberg, Fredrik Lindgren, Nina Wendelin och Niklas Wikström. Styrelsen tackar för förtroendet. 

Vidare upptogs till andra behandling förslaget till nya stadgar under höstmötet. 

Aktuellt

Svenska Synskadade i Västnyland rf kallar sina ordinarie medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen 8.5.2021 kl. 13.00. Som mötesplatser fungerar verksamhetscentret Lyan, Raseborgs sjukhus och Folkets Hus i Karis.

Föreningen har en ny broschyr som för tillfället delas ut i Västnyland, spana efter den på din närmaste vårdscentral, optiker eller apotek. 

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.

Vår medlem Fredrik Lindgren valdes vid FSS' höstmöte till medlem i styrelsen för förbundet Finllands Svenska Synskadade. Och litet senare under hösten valdes han också till medlem i syelsen för föreningen Svenska Synskadade i Västnyland.