Paus för gruppverksamheten men start för vänverksamhet

Vänhjälpen och IT-stöd för medlemmar

Hej alla medlemmar och god fortsättning på det nya året. Verksamheten i form av gruppträffar är just nu på paus för januari och februari. Vi hoppas att vi kan träffas igen i mars månad beroende på hur mötesrestriktionerna ser ut. 

Föreningen önskar starta en kamratstödsverksamhet, vänhjälpen. Nu kan du som medlem bli en vän åt en annan ordinarie medlem. Vi söker alltså aktiva, både ordinarie och stödjande, medlemmar som kan förgylla vardagen åt en annan person genom telefonsamtal, träffar i hemmet, promenader eller med besök till exempel café. Alla medlemmar kommer att få en ansökningsblankett hemskickad i början på februari som du kan fylla i. Man kan även ringa in till verksamhetskoordinatorn och meddela sitt intresse så fyller vi i blanketten via telefon.

På grund av coronan har många aktiviteter skett på distans och det kräver en viss kunskap och vana hos de som vill deltaga. Vi undrar från föreningen vilka slags intressen det finns hos våra medlemmar att ta del av föreläsningar, möten eller kurser från egen dator? Ni får gärna ta kontakt om ni har önskemål för IT-stöd eller tankar om detta. Anmälningar och frågor går till verksamhetskoordinator Alexandra Helander på telefonnummer 040-7786295 eller via epost ssvn@brev.fi

Aktuellt

Svenska Synskadade i Västnyland rf kallar sina ordinarie medlemmar till stadgeenligt vårmöte lördagen 8.5.2021 kl. 13.00. Som mötesplatser fungerar verksamhetscentret Lyan, Raseborgs sjukhus och Folkets Hus i Karis.

Föreningen har en ny broschyr som för tillfället delas ut i Västnyland, spana efter den på din närmaste vårdscentral, optiker eller apotek. 

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.

Förbundet ordnar tillsammans med föreningen en daganpassningskurs under våren.

Birgitta och Göran besökte Raseborgs sjukhus våren 2019 för att framföra önskan om en ögonmottagning i Ekenäs så synskadade som har svårt och röra sig p.g.a. sin synskada, skulle kunna få vård på närmare håll.

Vår medlem Fredrik Lindgren valdes vid FSS' höstmöte till medlem i styrelsen för förbundet Finllands Svenska Synskadade. Och litet senare under hösten valdes han också till medlem i syelsen för föreningen Svenska Synskadade i Västnyland.