Paus för gruppverksamheten men start för vänverksamhet

Vänhjälpen och IT-stöd för medlemmar

Hej alla medlemmar och god fortsättning på det nya året. Verksamheten i form av gruppträffar är just nu på paus för januari och februari. Vi hoppas att vi kan träffas igen i mars månad beroende på hur mötesrestriktionerna ser ut. 

Föreningen önskar starta en kamratstödsverksamhet, vänhjälpen. Nu kan du som medlem bli en vän åt en annan ordinarie medlem. Vi söker alltså aktiva, både ordinarie och stödjande, medlemmar som kan förgylla vardagen åt en annan person genom telefonsamtal, träffar i hemmet, promenader eller med besök till exempel café. Alla medlemmar kommer att få en ansökningsblankett hemskickad i början på februari som du kan fylla i. Man kan även ringa in till verksamhetskoordinatorn och meddela sitt intresse så fyller vi i blanketten via telefon.

På grund av coronan har många aktiviteter skett på distans och det kräver en viss kunskap och vana hos de som vill deltaga. Vi undrar från föreningen vilka slags intressen det finns hos våra medlemmar att ta del av föreläsningar, möten eller kurser från egen dator? Ni får gärna ta kontakt om ni har önskemål för IT-stöd eller tankar om detta. Anmälningar och frågor går till verksamhetskoordinator Alexandra Helander på telefonnummer 040-7786295 eller via epost ssvn@brev.fi

Aktuellt

P.g.a. corona epidemin har föreningens styrelse gjort beslutet att julfesten inhiberas.

Föreningen håller sitt höstmöte lördagen den 21.11 kl.13.00 i gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsgatan 5. P.g.a. corona epidemin är inbjudan riktad till ordinarie medlemmar. Birgitta tar emot anmälningar 044-336 8060

P.g.a. corona pandemin som började på våren så håller föreningen sitt vårmöte lördagen den 12.9 kl.13.00.

Här hittar du information på Traficoms hemsida hur du kan ansöka om parkeringstillstånd och befrielse från fordonsskattens grundskatt.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade kartlägger tillsammans med Näkövammaisten liitto (NKL)användningen av synskademärket och orsaker till varför märket används eller inte används.