Synskadades 118-nummerupplysning

Personer med synnedsättning har rätt till subventionerad nummerupplysning. Priset per samtal är 0,67 euro. 

Synskadades förbund (SCF) har slutit avtal med operatörer som tillhandahåller nummerupplysningstjänster för att erbjuda synskadade subventionerad nummerupplysning på numret 118. Nummerupplysningens samtalspris är 0,67 euro/samtal (inkl. moms). Det fasta priset inkluderar också vidarekoppling. Användarens egen anslutningsoperatör fakturerar lokal- eller mobilsamtalsavgifterna för vidarekopplade samtal skilt. 

Vem har rätt att använda den specialprissatta 118-nummerupplysningen? 

En synskadad person med minst 50% synskada är berättigad till tjänsten. Synskadan ska kunna påvisas genom läkarintyg. 

Hur tar man 118-tjänsten i bruk? 

En person som har rätt att använda tjänsten ska anmäla det telefonnummer med vilket man vill använda 118-tjänsten till FSS. Personen måste vara innehavare av numret som uppges. Anmälan om ibruktagandet av 118-nummerupplysningstjänsten görs till FSS rehabiliteringsrådgivare.

När man ringer till 118-tjänsten första gången bör man kontrollera att man finns i systemet som berättigad till den subventionerade nummerupplysningen.

118-nummerupplysningstjänsten startar den 1.5.2015

Användningen av den specialprissatta 118-nummerupplysningen startade den 1.5.2015. FSS levererar insamlade telefonnummer till SCF den 25. varje månad och tjänsten träder i kraft från och med påföljande månad. Detta gäller både nya användare och eventuella uppdateringar i telefonnummer.

Rättigheter och skyldigheter för 118-nummerupplysningens användning 

Användaren av 118-tjänsten ansvarar för att han använder tjänsten med det angivna numret. Tjänsteleverantören har rätt att kontrollera telefonnumrets innehavare. I fall av missbruk av tjänsten kan användaren mista sin rätt till den specialprissatta tjänsten. 

Tjänsteleverantören är skyldig att i efterhand ersätta användaren för eventuella felaktigt debiterade brukskostnader. Faktureringsfel ersätts till användaren enligt normal reklamations- och ersättningsprocess genom att kontakta den egna anslutningens operatör. 

Nummerupplysningen fungerar på nummer 118 

Den specialprissatta nummerupplysningen fungerar endast på numret 118. Övriga nummerupplysningsnummer är inte specialprissatta.

Om du inte är medlem i en synskadeorganisation

Synskadade personer, vars synskadeprocent inte är kontrollerad av FSS, får tillgång till 118-tjänsten genom att leverera person- och kontaktuppgifter, telefonnumret för användning av tjänsten och ett intyg på sin synskadeprocent till FSS rehabilitering.