Finlands Synskadade

Utgivare

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Chefredaktör

Henrika Jakobsson
044-712 3017
henrika.jakobsson@fss.fi

Prenumerationer och adressändringar

FSS Kansli
09-6962 300
kansliet@fss.fi

Utgivningsschema 2019

          Deadline         Utkommer
Nr 1    Tisdag 15.1    Torsdag 31.1
Nr 2    Tisdag 19.2    Torsdag 7.3
Nr 3    Tisdag 9.4      Torsdag 25.4
Nr 4    Tisdag 28.5    Torsdag 13.6
Nr 5    Tisdag 20.8    Torsdag 5.9
Nr 6    Tisdag 17.9    Torsdag 3.10
Nr 7    Tisdag 22.10   Torsdag 7.11
Nr 8    Tisdag 26.11   Torsdag 12.12

 

Arkiv