Länkar

Här hittar du nyttiga länkar som på ett eller annat vis berör synen.

I Finland

Synskadades förbund (SCF / NKL), www.nkl.fi

Celia - Biblioteket för synskadade, www.celia.fi

Juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet, www.samsnet.fi/verksamhet/juridiskt-ombud

Valteri center för lärande och kompetens, www.valteri.fi/sv/

Keskuspuiston ammattiopisto (Arlainstitutet), www.keskuspuisto.fi

De Blindas Vänner, www.sokeainystavat.fi

Föreningen Finlands Dövblinda, www.kuurosokeat.fi/se

Näkövammaiset Lapset ry, www.silmatera.fi

Retinis-yhdistys, www.retina.fi

STEA - Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, www.stea.fi

Folkpensionsanstalten, FPA, www.fpa.fi

Aniridia Finland, www.aniridia.fi

Bamsegruppen r.f., www.bamsegruppen.org

Pratsam AB, www.pratsam.com

 

I Norden

Synskadades riksförbund (SRF), www.srf.nu

Dansk Blindesamfund, www.dkblind.dk

Norges Blindeforbund, www.blindeforbundet.no

Blindrafelagid, www.blind.is

 

I världen

Europeiska blindunionen, www.euroblind.org

Världsblindunionen, www.worldblindunion.org