Händelsekalendern

16.11.2019 (Hela dagen) till 17.11.2019 (Hela dagen)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 16-17 november 2019 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter
på söndag kl 9.00.

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksamhetsplan för år 2020, budget för år 2020, medlems­avgift för stödjande medlemmar samt arvoden för år 2020, val av ordförande för 2020–2021, två styrelseledamöter för 2020–2022, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2020.