Digital föreläsning: kommunikation och kroppspråk

På grund av det osäkra epidemiläget senareläggs den planerade kursen i kommunikation och kroppspråk till våren 2021. Istället erbjuder vi en virtuell inledning på kursen redan nu i oktober!

Bra kommunikation behöver inte vara svårt. Kroppen är ett redskap som gör oss medvetna i kommunikationen. Den talar många språk och hjälper oss att förstå. Kom med på vårt virtuella höstevenemang i kommunikation och kroppsspråk!

FSS Rehabilitering hade planerat in en kurs i kommunikation och kroppsspråk under hösten 2020. Det osäkra Covid-19 virusläget har dock gjort att vi valt att senarelägga kursen till våren 2021. Istället erbjuder vi en virtuell inledning på kursen redan nu i oktober. Vi utgår ifrån att vi kan hålla den fysiskt våren 2021 i Tammerfors.

Kursen inleds med en inspirerande föreläsning via Google Meet. Som gästföreläsare fungerar Carola Lindholm-Gerlin.

Med kursen vill vi ge deltagarna medel för att underlätta kommunikationen och stärka självkänslan i social interaktion.

Tidpunkt: 23.10.2020 kl. 13-14.00

Plats: digitala plattformen Google Meet (vi skickar en länk)

Målgrupp: personer med synnedsättning

Anmälan: per telefon eller e-post till rehabiliteringsrådgivarna Tina (050 561 2951, tina.hultgren@fss.fi) eller Ulla-Britt (050 561 2950, ulla-britt.ingman@fss.fi).

Sista anmälningsdag: 14.10.2020

VARMT VÄLKOMMEN MED!