FPA-rehabiliteringskurs på Iiris, Helsingfors

Anpassningskurser för personer med synnedsättning, inklusive anhöriga.

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade i samarbete med FPA. Kursens främsta målsättning är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och i samhället. Kursen är fem dagar lång (måndag-fredag).

Personer som deltar i rehabiliteringen bör ha tillräckligt god kondition för att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen. Kursen riktar sig också till klientens anhöriga och anhöriga deltar de tre första kursdagarna (måndag-onsdag). Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta klientens vardag. I programmet ingår föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Ansökningarna tas emot av FPA och ett B-läkarintyg bifogas ansökan. Vid intresse kontakta FSS rehabiliteringsrådgivare som svarar på frågor och ger närmare information.

Kursplats: Iiris Center, Helsingfors, kurs nr 85946

Klientperiod: 28.11-2.12.2022, anhöriga: 28-30.11.2022

Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli tfn: 040 511 33 45, e-post: ann-catrin.tylli@fss.fi

Kategori