Syn- och hörselseminarium 25.11

Varmt välkommen den 25 november klockan 10–12 på syn- och hörselseminarium på distans via Zoom.

Seminariet tar upp sambandet mellan minnet och våra sinnen samt hur vår balans påverkas av både hörsel och syn.

Seminariet skrivtolkas.

Program:

10.00–10.05 Inledningstal, Anita Ismark, Svenska pensionärsförbundet

10.05–10.45 Ögonläkare Caroline Forsbo: Synnedsättning och minnet

10.50–11.30 Öronläkare och forskare Maria Jauhiainen: sambandet mellan hörsel, minne och balansproblem

11.30–11.45 Personlig tränare Mirella Stenman: Rörelse i vardagen och balansövningar

Anmäl dig senast 22.11 till kansliet@fss.fi eller per telefon må-to 09-6962 300. Efter att du anmält dig får du en länk till föreläsningen.

Seminariet arrangeras som ett samarbete mellan Svenska hörselförbundet, Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Kategori