Tematräff: Tiden efter avslutat arbetsförhållande - självuppskattningens betydelse

Virtuell tematräff för personer vars arbetsförhållanden avslutats på grund av synnedsättning. Också övriga intresserade av temat är välkomna att delta.

Varmt välkommen på den sista tematräffen i serien som FSS rehabilitering ordnar kring temat arbete och synnedsättning.

Den fjärde träffen "Tiden efter avslutat arbetsförhållande - självuppskattningens betydelse" riktar sig till personer vars arbetsförhållanden avslutats på grund av synnedsättning, men också övriga intresserade är varmt välkomna att delta.

Under träffen får vi höra psykolog Thomas Londén samt FSS erfarenhetstalare Nina Wendelin och Janne Sjöström. Tillfälle ges även för gemensam diskussion kring temat.

Träffen är virtuell och hålls på plattformen Google Meet. Du kan också delta genom att ringa in till plattformen Google Meet. När du anmält dig får du en länk till träffen närmare tillfället. Anmälan sker via e-postadressen anmalan@fss.fi eller via telefon till:

Rehabiliteringsrådgivare: Peter Koskinen 050-471 2763 eller
Rehabiliteringsrådgivare: Ann-Catrin Tylli 040-511 3345.

Anmäl dig senast onsdagen 17.11 och meddela namn eller datum för tematräffen du anmäler dig till.

Tematräff: Tiden efter avslutat arbetsförhållande - självuppskattningens betydelse

Tidpunkt: Fredagen 26.11 kl 14-16.

Målgrupp: Personer vars arbetsförhållanden avslutats pga. synnedsättning.

Inbjuden sakkunnig: Thomas Londen, psykolog.

Medverkande: Erfarenhetstalare Nina Wendelin och Janne Sjöström.

Kategori