Tips om tillgänglighet: inspirationsdag som webbinarium

Inspirationsdagen arrangeras av Luckan inom projektet Tips om tillgänglighet.

Välkommen på inspirationsdag den 7.12.2020. Evenemanget arrangeras klockan 13:00-16:00 som webbinarium.

Under denna inspirationsdag med temat hörsel, syn och publikarbete kan du lära dig mer och bli inspirerad. Erfarenhetstalare, sakkunniga från det sociala området och kulturfältet möts för att diskutera tillgänglighet. Inspirationsdagen riktar sig till kulturaktörer och andra intresserade. Nedan presenteras inspirationsdagens innehåll. Inspirationsdagen arrangeras som webbinarium.

Innehåll
• Välkomsttal av Anna Caldén, SAMS. • Tillgänglighet och mångfald med Outi Salonlahti, Kultur
för alla. • Ulla Jensen för Förbundet Finlands Svenska Synskadade, 
berättar om hur hon upplever konst- och kulturfältet som blind.


• Svenska Teaterns publikarbetare Noona Leppinen berättar om
 teaterns publikarbete och tillgänglighet.

• Jarl Hanhikoski berättar om att arbeta som teckenspråkig skådespelare.

• Luckans projekt & webbsida ”Tips om tillgänglighet” presenteras av Elin Sundell.• Dialog - ett dramapedagogiskt resurscenter berättar om hur de arbetar med tillgänglighet i praktiken för att inkludera fler. • Tillgänglighetslöfte och sammanfattning

Webbinariet skrivtolkas. Deltagandet är kostnadsfritt, men har ett begränsat antal platser. Anmälan kan göras fram tills 30.11 via 0407481742 eller här.

Alla som anmält sig får en länk till webbinariet den 4.12.

Innehåll

• Välkomsttal av Anna Caldén, SAMS. • Tillgänglighet och mångfald med Outi Salonlahti, Kultur
för alla. • Ulla Jensen för Förbundet Finlands Svenska Synskadade, 
berättar om hur hon upplever konst- och kulturfältet som blind.


• Svenska Teaterns publikarbetare Noona Leppinen berättar om
 teaterns publikarbete och tillgänglighet.

• Jarl Hanhikoski berättar om att arbeta som teckenspråkig skådespelare.

• Luckans projekt & webbsida ”Tips om tillgänglighet” presenteras av Elin Sundell.• Dialog - ett dramapedagogiskt resurscenter berättar om hur de arbetar med tillgänglighet i praktiken för att inkludera fler. • Tillgänglighetslöfte och sammanfattning

Webbinariet skrivtolkas. Deltagandet är kostnadsfritt, men har ett begränsat antal platser. Anmälan kan göras fram tills 30.11 via 0407481742 eller här.

Alla som anmält sig får en länk till webbinariet den 4.12. 

Inspirationsdagen arrangeras av Luckan i samarbete med Kultur för alla, Svenska Teatern, SAMS, Bildningsalliansen, KulturÖsterbotten, Förbundet Finlands Svenska Synskadade och institutionen för konst och kultur i Yrkeshögskolan Novia. Evenemanget förverkligas inom projektet Tips om tillgänglighet (2020-2022) som understöds av Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Elfvings stiftelse och Svenska kulturfonden.

Kategori