Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen, styrelsen och responsformulär.

Kansliet:

Parisgränden 2 A 1

00560 Helsingfors

telefon 09-6962 300 måndagar–torsdagar

e-post: info@fss.fi eller kansliet@fss.fi 

Kartlänk

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Personal

Genom att klicka på personerna får du mera information om hur vi kan stå till tjänst.

Ordförande

Gunilla Löfman

gunilla@lofman.fi eller tel. 0400950446

Vice ordförande

Paulina Hannus

phannus@gmail.com

Styrelseledamöter

Andreas Kanto

andreas.kanto@gmail.com

Carl-Erik Mattlar

ce.mattlar@netikka.fi

Eeva-Maija Möttönen

eeva-maija.mottonen@welho.com

Emma Rasela

emma.rasela@gmail.com

Johan Sundholm

johan.sundholm@gmail.com

Rolf Söderlund

rolf.soderlund65@gmail.com

Styrelsen

 Här hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda i förbundet.