Kontakta oss

Personal

Kommunikation

Rehabilitering

Styrelsen

Ordförande

Gunilla Löfman
gunilla@lofman.fi eller tel. 0400950446

Vice ordförande

Bengt Ahlvik
bengt.ahlvik@gmail.com

Styrelseledamöter

Carina Bjongbacka
carina.bjongbacka@gmail.com

Fredrik Lindgren
flindgren92@gmail.com

Bernt Snygg
bernt.snygg@gmail.com

Fredrik Lindeman
fredrik.lindeman@aland.net

Paulina Hannus
phannus@gmail.com

Seppo Sjö
seppo.sjo@multi.fi

Vad är FSS?

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av och för svenskspråkiga synskadade i Finland.

Siluetter av två personer promenerande på en strand.

Bli FSS ledsagare

Vi behöver ofta ledsagare på våra kurser eller evenemang. Kom med i vår verksamhet – din hjälp behövs!

Dokument