Ulla-Britt Ingman

Ulla-Britt Ingman
Ulla-Britt Ingman
synrådgivare
Campus Norrvalla, Vöråvägen 305-307
66600 Vörå
Österbotten, anträffbar må-to
050-561 2950
ulla-britt.ingman@fss.fi