Det är svårt att se vem som behöver hjälp. Fråga.
Sex stycken glada golfare och en ledarhund

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Här hittar du information om blindveckans kampanj och distriktsföreningarnas program under veckan.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) erbjuder ett meningsfullt och socialt deltidsarbete till en teknikkunnig person.

FSS söker en pålitlig taltidningsstödperson för svenskspråkiga personer med synnedsättning i huvudstadsregionen. Arbetet passar bra studerande, pensionärer, deltidsarbetande eller egenföretagare. Arbetet är oregelbundet och förutsätter tillgång till bil.

Som taltidningsstödperson lär du ut användningen av taltidningsspelare för personer med synnedsättning och handhar installationen av apparaten hemma hos prenumeranten. Uppdragen är oregelbundna och antalet timmar i månaden kan variera från 0 till 10 timmar i månaden.

Vita käppens dag på Medborgartorget 15.10

På vita käppens dag 15.10 ordnar HUN - Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry ett evenemang tillsammans med elsparkcykelföretaget VOI på Medborgartorget i Helsingfors. 

Evenemanget riktar sig till främst till elsparkcyklister för att sprida kunskap om hur det är att ha en synnedsättning och röra sig ute bland elsparkcyklar. 

Under evenemanget vill man både påvisa problematiken kring felparkerade elcyklar och hur det känns när en elcykel åker förbi i hög hastighet på trottoaren. 

Friidrottstävlingarna

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Man och kvinna som lagar mat

En synnedsättning kommer oftast som en chock för de flesta. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

Illustration av glaukom

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

Samarbetspartner och understödare

Logo: Med stöd av Veikkaus intäkter.
Finlands DAISY-konsortium logo
Kolibre logo
Prenumerera på Startsidan innehållsflöde