Annorlunda idrottsevenemang i Borgå

Den 11–13 juni ordnar Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. för sjätte gången bocciaturnering och friidrottstävlingar för sina medlemmar. Mästerskapen hålls i år i Borgå och inleds på fredag eftermiddag med bocciaturneringen där sammanlagt sju lag från förbundets samtliga distriktsföreningar gör upp om segern.

- Medaljerna är inte så viktiga, huvudsaken är att man har roligt och får träffa människor, säger Stina Roms från Svenska Synskadade i Östnyland r.f. som är med och ordnar evenemanget.

På lördagen är det dags för friidrottstävlingarna på Hammars idrottsplan med grenar såsom slungboll, turbospjut, höjd utan ansats och flera löp- och gånggrenar. Drygt 50 deltagare från hela Svenskfinland och Åland har anmält sig och alla tävlande är synsvaga eller helt blinda. Tävlingarna pågår på lördagen kl. 9.30–16.00 och allmänheten är välkommen att komma och titta.

Bocciaturneringen och friidrottstävlingarna ordnas i samarbete med distriktsföreningarna Svenska Synskadade i mellersta Nyland r.f. och Svenska Synskadade i Östnyland r.f.

Tidpunkt och plats: Fredagen den 11 juni kl. 15.00-18.30, Bollhallen i Sannäs och lördagen den 12 juni, kl.9.30-16.00 på Hammars idrottsplan

Mera information

Cecilia Blomqvist, tf informationschef, (09) 6962 3013, cecilia.blomqvist@fss.fi
Stina Roms, ordförande för Svenska Synskadade i Östnyland r.f., 0400-596 250

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.