Anpassningskurs för personer med synskada, delvis i form av familjekurs 72330

Kursplats: Kaisankoti i Esbo

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf i samarbete med FPA. Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och i samhället. Kursen är fem dagar lång med övernattning på kursplatsen.

Klientperiod: 14 – 18.5.2018

Anhörigas period: 14 – 15.5.2018

Personer som deltar i rehabiliteringen bör ha tillräckligt god kondition för att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen. Kursen riktar sig också till klientens anhöriga. Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta klientens vardag. I programmet ingår teoretiska föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Ansökningarna tas emot av FPA och ett B-läkarintyg bifogas ansökan. Vid intresse kontakta FSS rehabiliteringsrådgivare som svarar på frågor och ger närmare information.

Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli, telefonnummer: 040-511 3345, e-post: ann-catrin.tylli@fss.fi 

Rehabiliteringsrådgivare Britta Nyberg, telefonnummer: 050-561 2951, e-post: britta.nyberg@fss.fi