Ansök om bidrag från Blomsterfonden

FSS fristående fond, Blomsterfonden, har lediganslagit bidrag att söka. Synskadade personer eller FSS distriktsföreningar kan ansöka om understöd för rekreations-, kurs-, läger-, och annan liknande verksamhet. 

Till exempel beviljas understöd till ledsagning, syntolkning och deltagaravgifter. Syftet med understödet är att personer med synnedsättning får möjlighet att delta i motions-, rekreations-, och kulturaktiviteter på ett jämlikt sätt.

Verksamheten ska vara öppen för alla

Bidragsansökan med budget skickas per e-post till matthias.jakobsson@fss.fi senast den 28.2.2015. För allmänna ledsagare är ansökningstiden löpande.