Ansök om plats på anpassningskurs för personer med synskada 72329

Kursen är delvis familjekurs och består av en klientperiod och anhörigperiod.

Kursplats: Härmä rehabiliteringscenter

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf i samarbete med FPA. Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och i samhället. Kursen är fem dagar lång med övernattning på kursplatsen.

Klientperiod: 16 – 20.4.2018

Anhörigas period: 16 – 17.4.2018

Personer som deltar i rehabiliteringen bör ha tillräckligt god kondition för att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen. Kursen riktar sig också till klientens anhöriga. Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta klientens vardag. I programmet ingår teoretiska föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Ansökningarna tas emot av FPA och ett B-läkarintyg bifogas ansökan. Vid intresse kontakta FSS rehabiliteringsrådgivare som svarar på frågor och ger närmare information.

Rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, telefonnummer: 050-561 2950, e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi

Rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård, telefonnummer: 050-5954377, e-post: stina.nygard@fss.fi

OBS! Denna kurs är full, men du kan ännu ansöka om plats på kursen i Kaisankoti i Esbo. Mera information här: https://fss.fi/sv/artiklar/anpassningskurs-personer-med-synskada-delvis-i-form-av-familjekurs-72330