Ansök om stipendier från Hans Brummers Stiftelse

Hans Brummers Stiftelse delar ut stipendier för allmännyttig verksamhet till förmån för synskadade

Hans Brummers Stiftelse delar ut stipendier för allmännyttig 
verksamhet till förmån för synskadade
Som sådan kan anses
- studier
- studielitteratur, studiemedel samt annan litteratur
- hjälpmedel för särskilda behov
- hälsobefrämjande aktiviteter (t.ex. ridterapi)
- övrigt välmotiverat behov
 
Skriftliga ansökningar, max. 1 A4 -sida, som bör innehålla
- sökandes fullständiga namn
- personbeteckning
- adress och telefonnummer
- ändamål för stipendiet
- ansökt belopp
- bankkontonummer (IBAN-kod bestående av 18 tecken)
- ev. e-postadress
Ansökan bör sändas senast 31.3.2014 till:
Hans Brummers Stiftelse
c/o Anna Brummer
Brynjevägen 26 B
00920 Helsingfors
 
Förfrågningar kan riktas till:
anna.brummer@gmail.com
Tfn 050-3803975
 
Stiftelsens styrelse behandlar ansökningarna på sitt möte i slutet av april månad. Alla 
sökande meddelas skriftligt om styrelsens beslut.