Är du synskadad och vill lära dig punktskrift?

Punktskriften är till nytta och glädje såväl i vardagen som på fritiden. Praktiska exempel på hur punktskriften kan hjälpa dig är att märka kryddburken så du kan skilja mellan salt och peppar, markera cd-skivan så du väljer rätt musik utan att behöva lyssna igenom hela din skivhög, skriva små kom ihåg-lappar, punktmärka dina spelkort eller markera vilka räkningar du betalat.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) ordnar en grundkurs i punktskrift i tre delar under 2012, med början i januari. Inga förkunskaper behövs. Arbetet sker i små grupper för att det ska bli så lätt som möjligt att ställa frågor och lära sig. Läsning och skrivning varvas med övningar som tränar känselsinnet, och förstås finns det också möjlighet till diskussion och att utbyta tankar och erfarenheter.

Kursen hålls på Norrvalla i Vörå. Datum för de tre kursdelarna är 31.1–3.2, 27–30.3 samt 22–25.5.2012. Kursen, som finansieras av FPA (kursnummer 43223), kräver att du bifogar läkarrekommendation över din synskada skrivet som ett B-läkarintyg. Mera information av FSS punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 09-6962 3024 eller 050-462 3181. Sista anmälningsdag är fredagen den 16.12.2011. Varmt välkommen med på en inspirerande kurs!

Den 13-20 november firas blindveckan. Blindveckan firas i år för 88:e gången. Många distriktsföreningar ordnar program under blindveckan, se närmare på www.fss.fi/distriktsforeningar

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi