Årets andra Oss Emellan ute nu!

Punktskriftstidningen Oss emellan är FSS tidning för punktskriftsläsare och den utkommer med fyra nummer per år. Förutom roligt och intressant innehåll fungerar tidningen även som ett medel för träning av punktskriftsläsning. Tidningen innehåller material i glesskrift. Som redaktörer fungerar punktskriftsansvariga Tessa Bamberg och taltidningsredaktör Susanna Antell.

I detta nummer får du bland annat skönhetstips, recept, delta i en tävling och ta del av vad någon av redaktörerna prövat på denna gång.

Den som är intresserad av att prenumerera på Oss emellan kan kontakta punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024.

Trevliga läsestunder!