Årets Braillör 2011

Bern Löfman från Åland

Bern Löfman från Åland har utsetts till Årets Braillör 2011.

Ålands TV var på plats, se inslaget här!

Bern Löfman från Åland har utsetts till Årets Braillör 2011. Braillören är en person som aktivt använder punktskriften och som verkat för punktskriftens utbredning. Bern Löfman motsvarar väl dessa kriterier. Punktskriften har sedan barndomen varit hans läs- och skrivspråk med allt vad detta innebär, från att märka saker i sin omgivning till små anteckningar och litteratur.

I egenskap av FSS punktskriftsinstruktör handleder Bern såväl seende som synskadade på hemorten i användningen av punktskriften. Inte minst som förtroendevald i styrelsen för Ålands Synskadade har Bern aktivt framhållit vikten av att få mötes- och annat material också i punktskrift. Som ett resultat därav har en punktskriftsprinter anskaffats till verksamhetscentret Ankaret vilket gör att föreningen kan erbjuda sina punktskriftsläsande medlemmar samtliga medlemsutskick på punktskrift.
Som ett led i Berns engagemang för punktskriften ska också ses de reglettpennor, som han förtjänstfullt svarvat och som får berömligt vitsord från punktskriftsbrukarna.

Årets Braillör utses nu för nionde gången. Utnämningen riktar sig till en person som är aktiv punktskriftsbrukare och/eller har verkat för punktskriftens utbredning i samhället. Årets Braillör utses av Förbundet Finlands Svenska Synskadades punktskriftsarbetsgrupp och utmärkelsen delas ut i samband med en tematräff kring punktskrift. Träffen ordnas i år av FSS punktskriftsarbetsgrupp i samarbete med Ålands Synskadade rf
och Svenska Studiecentralen.

Tidpunkt och plats: Tisdagen den 24 januari kl. 13 på Ankaret, Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn, Åland

Mera information

Tessa Bamberg, punktskriftsansvarig, 09-6962 3024, 050-462 3181, tessa.bamberg@fss.fi