Årets braillör 2013 är Raimo Tanskanen från Påmark

Årets braillör utses av FSS och utmärkelsen delas ut i samband med en tematräff kring punktskrift. I år delades utmärkelsen ut tisdagen den 7 januari i Helsingfors. Som arrangörer för evenemanget fungerade FSS tillsammans med distriktsföreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland.

”För Raimo Tanskanen har punktskriften varit av avgörande betydelse både vad gäller arbete, studier och fritidsaktiviteter. Som yrkesmusiker har punktskriftsnoterna varit en förutsättning för Raimos framgångsrika arbete inom musiken. Raimo har verkat som utövande musiker, kompositör, pedagog och kantor. Raimo kan ses som ett praktexempel på punktskriftens stora betydelse och användningsmöjligheter.”  Så motiverar Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) valet av Årets braillör.
Raimo kan stå som en förebild för andra punktanvändare när det gäller att använda sig av punktskriften i det dagliga livet.

Verksamhetsåret 2014 är det tolfte gången Årets braillör utses. Utnämningen riktar sig till en person som är aktiv punktskriftsbrukare och/eller har verkat för punktskriftens utbredning i samhället.

Årets braillör utses av FSS och utmärkelsen delas ut i samband med en tematräff kring punktskrift. I år delades utmärkelsen ut tisdagen den 7 januari i Helsingfors. Som arrangörer för evenemanget fungerade FSS tillsammans med distriktsföreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland.

Mera information

Raimo Tanskanen, 0400-114 357

Tessa Bamberg, punktskriftsansvarig FSS, 09-6962 3024, tessa.bamberg@fss.fi