Årets Braillör korad i Jakobstad

Pedersörebon Ann-Britt Mattbäck får utmärkelse

Syntetiskt tal och talböcker i all ära, men inget kan ersätta ett läs- och skriftspråk. Punktskriften är ingen historisk relik, utan ett aktivt och levande skriftspråk. För att som synskadad kunna använda smarttelefoner, pekplattor och annan ny teknik på bästa sätt behövs nämligen punktskrift.

Namninsamling för punktskriftens väl

Punktskriften ger synskadade möjlighet att vara delaktiga i samhället. Med hjälp av punktskrift får synskadade tillgång till information och kan själva skriva text. Därför är det väldigt viktigt att fortsättningsvis lära ut punktskrift. 

I november startade Suomen Sokeat r.f. en namninsamling för att varna om att punktskriften håller på att förlora sin ställning i dagens samhälle. Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) ställer sig bakom namninsamlingen som redan har över 300 underskrifter. 

”Behovet av att lära sig punktskrift bör inte tonas ner, utan man bör föra fram punktskriftens betydelse som ett led i ökad livskvalitet för den synskadade”, står det i namninsamlingen. 

Adress till namninsamlingen:  http://www.adressit.com/pistekirjoituksen_puolesta

Årets Braillör korades i Jakobstad

På FSS Brailledag den 12 januari utsågs Ann-Britt Mattbäck från Pedersöre till Årets Braillör 2015. Braillören är en person som aktivt använder punktskriften och som arbetar för att lyfta fram den.

Ann-Britt Mattbäck har under årens lopp haft ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i FSS:s förbundsstyrelse. Dessutom är hon ordförande för Norra Österbottens Svenska Synskadade. Mattbäck informerar aktivt om punktskriften som synskadades läs- och skriftspråk i skolor, hälsovårdscentraler och för andra instanser. 

Mer information: 

Tessa Bamberg, punktskriftsansvarig, 044-7123024, tessa.bamberg@fss.fi