Årets Braillörer 2016 är Tor Hanner från Ekenäs och Karl-Oscar Skogster från Helsingfors

Bild på Tor Hanner och Karl-Oscar Skogster vid ett bord

Braillörerna premierades torsdagen den 23 mars av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) tillsammans med distriktsföreningen Svenska Synskadade i mellersta Nyland rf.

Hedersutmärkelsen ”Årets Braillör” tilldelas personer som aktivt använder punktskriften och som verkat för punktskriftens utbredning. Tor Hanner och Karl-Oscar Skogster är båda aktiva punktskriftsbrukare. För båda har punktskriften möjliggjort såväl studier som deltagande i arbetslivet och i otaliga förtroendeuppdrag. Båda använder punktskriften i sin vardag, för att till exempel göra anteckningar och märka saker i sin omgivning. I Tors fall utsträcker sig användandet även till punktskriftsnoter.

För FSS punktskriftsverksamhet har både Tor och Karl-Oscar varit nyckelpersoner. Tor var under 80- och 90-talet redaktör för punktskriftstidningen Nytt i punkt. Under slutet av 80-talet bildades FSS:s punktskriftsarbetsgrupp, där båda aktivt bidragit till att utveckla punktskriftsverksamheten inom förbundet. Detta arbete ledde till ett RAY-finansierat punktskriftsprojekt, som lade grunden till att punktskriften idag är en del av den ordinarie verksamheten inom FSS.

Aktiviteten kring punktskriften fortsätter för bådas del ännu idag. Karl-Oscar producerar varje vecka Radio- och TV-bladet i punktskrift. Tor har både privatelever i punktskrift och fungerar som lärare på av FSS arrangerade punktskriftskurser. Både Tor och Karl-Oscar är medlemmar i FSS punktskriftsarbetsgrupp.

Foto: Jessica Holmlund

Tilläggsinformation:

Tessa Bamberg, punktskriftsansvarig, 044-7123024, tessa.bamberg@fss.fi