Årets första Intermezzi utkommer denna vecka

Händer som läser punktskriftstidning.

Den här veckan utkommer årets första nummer av FSS punktskriftstidning Intermezzi.

Tidningen innehåller artiklar, tips, berättelser och reportage. Materialet är taget från nätet och olika vecko-, månads- och dagstidningar. Dessutom kan man läsa material som är skrivet särskilt för Intermezzis läsare. Intermezzi utkommer med 5 nummer per år och finns också att få med förkortningar.

I detta nummer kan man bland annat läsa en artikel skriven av journalisten Gustaf Antell om Johanniterhjälpen i Finland, om finlandssvenskan i Finland, Goda nyheter, Mytologi och Aromaterapi.

För mera information och prenumeration kontakta punktskriftsansvariga Tessa Bamberg på 044 712 3024  eller tessa.bamberg@fss.fi 

Vi önskar dig trevliga lässtunder med Intermezzi!