Arto Vanhanen valdes till hedersordförande för FSS

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) samlades under veckoslutet till vårmöte i Forssa. Cirka sextio personer, varav ungefär 40 medlemmar med rösträtt, deltog i mötet. Under vårmötet utnämndes FM Arto Vanhanen till hedersordförande för Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.

- FSS har för mig varit ett andra hem, en livboj som hållit mig flytande och en ledstjärna som lett mig fram till många goda vänner, sade Arto Vanhanen i sitt tacktal till FSS.

Vanhanen har varit ordinarie medlem i FSS sedan 1979. Till styrelsemedlem valdes han enhälligt fyra år senare. Sammanlagt har Vanhanen suttit 19 år i FSS styrelse, nio år som viceordförande och sex år som ordförande. Även på internationellt plan har Vanhanen varit aktiv, mellan åren 2000 och 2001 satt han som ordförande för Nordiska samarbetskommittén (NSK). Arto Vanhanen har under årens lopp deltagit i ett talrikt antal förtroendeuppdrag samt bidragit med information, artiklar, kunskap och erfarenheter för den inhemska synskadeverksamheten. För sitt mångåriga arbete med och för synskadade har Vanhanen mottagit Synskadades Centralförbunds förtjänsttecken i brons, silver och guld. I serien hedersbetygelser bör också nämnas förtjänstkorset av Finlands Lejons orden som president Tarja Halonen förlänade Arto Vanhanen den 6 december 2003.

Förbundet har tidigare en hedersordförande i Karl-Oscar Skogster.

Mera information

Cecilia Blomqvist, tf informationschef, (09) 6962 3013, cecilia.blomqvist@fss.fi
FM Arto Vanhanen, 0400 753 807

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.