Avvikelser i FSS verksamhet under rådande coronaläget

Handtvätt under rinnande vatten med skummande tvål.

FSS följer aktivt med de rådande anvisningarna och rekommendationerna från myndigheterna gällande coronaviruset. På grund av epidemin inställer FSS alla klientmöten, kurser och andra sammankomster tillsvidare.

Det betyder att FSS egna kurser uppskjuts på obestämd tid, och att inga klientbesök i rehabiliterings-, IT-, taltidnings- eller andra ärenden görs för tillfället. Detta beslut har gjorts för att minimera smittorisken.

FSS rekommenderar även att FSS distriktsföreningar inhiberar all fritids- och gruppverksamhet tillsvidare.

Anvisningar kan förändras med kort varsel, men för tillfället är det viktigt för var och en att ta väl hand om den egna handhygienen och att undvika större evenemang och sammankomster. Om du hör till riskgruppen ska du vara speciellt aktsam. Coronaviruset är allvarligast för de äldre och personer med grundsjukdomar. Symptomen för coronaviruset liknar mycket symptomen för säsonginfluensan. Halsont, feber eller andningsnöd kan vara tecken på viruset. Även andra flunssaliknande symptom, så som muskelvärk, kan förekomma.
Om du behöver hälsorådgivning per telefon kan du ringa den egna hälsostationen som ger allmän hälsorådgivning. Vid akuta symtom ska man ta kontakt med jouren inom hälso- och sjukvården i det område där man befinner sig. För att undvika onödiga köer till telefonlinjer eller hälsostationer rekommenderar THL att personer med lindriga symptom i första hand kurerar sig hemma.

Allmänna anvisningar för förebyggande av smitta:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Rekommendationen är att handtvätten ska vara minst 20 sekunder.
  • Om du använder handdesinfektionsmedel vid sidan om handtvätt är det bra att medlet innehåller över 70% alkohol för att ha en inverkan.
  • Undvik att röra dig i ansiktet eller ögonen med smutsiga händer.
  • Då du hostar eller nyser ska du hosta i armbågsvecket eller i en engångsnäsduk för att hindra viruset från att sprida sig via dina händer.
  • Släng alltid näsduken efter användningen.