Bengt Ahlvik återvald som FSS ordförande

Bengt Ahlvik

Bengt Ahlvik återvaldes som ordförande för FSS på förbundets höstmöte som hölls 16–17.11 i Valkeakoski.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) samlades den 16-17 november till höstmöte i Valkeakoski. Drygt 70 personer, varav drygt 50 medlemmar med rösträtt, deltog i mötet. Till ordförande för förbundet återvaldes Bengt Ahlvik från Jakobstad. Mandatperioden sträcker sig över åren 2014 och 2015.

På samma möte valdes också två styrelseledamöter och där fick Ann-Britt Mattbäck (Edsevö) fortsatt förtroende fram till och med år 2016. Ny i styrelsen på samma mandatperiod som Mattbäck är Fredrik Lindeman från Kastelholm, Åland. Övriga i förbundets styrelse är vice ordförande Kenneth Ekholm (Sibbo) och ledamöterna Leif Karp (Karperö), Anders Nyberg (Karleby), Tor Hanner (Ekenäs) och Karl-Oscar Skogster (Helsingfors).

Höstmötet fastställde verksamhetsplanen och budgeten för nästa år. I verksamhetsplanen ingår bl.a. en intensifierad IT-verksamhet och en omfattande publikationsverksamhet. Mötet diskuterade också förbundets förslag till nya stadgar.

Mera information:
Cecilia Weckman, kommunikationschef, (09) 6962 3013, cecilia.weckman@fss.fi