Bengt Ahlvik ny ordförande för synskadade

Bengt Ahlvik från Jakobstad valdes idag till ordförande för Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) för åren 2012–2013. Han är förbundets första österbottniska ordförande. Ny vice ordförande för år 2012 är Birgitta Storbacka från Kimito. Nya i styrelsen är Viva Holm från Mariehamn och Camilla Hellstedt från Esbo. Kenneth Ekholm från Helsingfors och Lilian Söderman från Vasa återvaldes till styrelsen. Ledamöter som forsätter sina mandatperioder nästa år är Rolf Söderlund från Eckerö och Patrik Paulin från Vasa.

Bengt Ahlvik, född år 1959, är privatföretagare med en fysioterapimottagning. Han bor i Jakobstad och har varit synskadad sedan han i tre års ålder var med om en olyckshändelse. Han har tidigare varit styrelseledamot och vice ordförande i Norra Österbottens Svenska Synskadade rf och varit med i FSS styrelse i sex år, varav det senaste året som vice ordförande.

– En verksamhetsgren som är viktig för medlemmarna är rehabiliteringen och den satsar vi på att utveckla. Jag vill också hitta nya kanaler och möjligheter till samarbete, säger Bengt Ahlvik.

Birgitta Storbacka, född år 1946, är pensionerad barnskötare. Hon har varit styrelseledamot i Åbolands Synskadade rf i fem år och medlem i FSS kvinnoarbetsgrupp i fyra år. Hon vill som viceordförande bland annat arbeta för att säkerställa att det finns ledsagare för synskadade.

Avgående ordförande Gunilla Löfman från Nagu har varit förbundsordförande i sex år. Under hennes tid som ordförande har förbundet varit med om att bygga Samse-huset med nya verksamhetsutrymmen för förbundet i Arabiastranden i Helsingfors.

Det här veckoslutet hålls Förbundet Finlands Svenska Synskadades höstmöte i Hattula. Drygt åttio personer deltar. På söndagen föreläser Christoph Treier, mental tränare och coach under rubriken ”Se möjligheter!”

Kontaktuppgifter

Bengt Ahlvik 044-777 8694, Birgitta Storbacka 040-586 7179, Viva Holm 0400-536 792, Camilla Hellstedt 050-575 2476

Bilder som får användas av media finns i bildbanken.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi. Den 13-20 november firas blindveckan, som i år firas för 88:e gången.