Bengt Ahlvik ny vice ordförande för FSS

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) samlades den 20-21 november till höstmöte i Forssa. Drygt 80 personer, varav knappt 60 medlemmar med rösträtt, deltog i mötet. Till ny vice ordförande för förbundet valdes Bengt Ahlvik från Jakobstad.

- Det känns bra att konstatera att jag efter moget övervägande fattade rätt beslut när jag ställde upp. Jag ser med tillförsikt fram emot det nya ansvar och de nya uppgifter som uppdraget för med sig. Jag brinner för att få jobba för ett välmående förbund på alla plan, säger Ahlvik.

Birgitta Storbacka från Kimito blev invald som ny ledamot i styrelsen och Gabriella Lundén (Jakobstad) fick förnyat förtroende. Lilian Söderman från Vasa ersätter Bengt Ahlvik som ledamot för 2011. Övriga i förbundets styrelse är Gunilla Löfman som ordförande (Nagu), Kenneth Ekholm (Helsingfors), Rolf Söderlund (Eckerö) och Patrik Paulin (Vasa).

Höstmötet slog fast verksamhetsplanen och budgeten för nästa år. I verksamhetsplanen finns flera projekt, bland annat projektet Livbojen. Projektets målsättning är att alla finlandssvenska synskadade personer har möjlighet att skapa en individuell livboj i samarbete med FSS rehabilitering.

Mera information

Cecilia Weckman, tf informationschef, (09) 6962 3013, cecilia.weckman(a)fss.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi