Besvara Europeiska kommissionens enkät om webbtillgänglighet senast 8.10.

Europeiska kommissionen har bett synskadeorganisationer att sprida nedanstående information gällande enkäten om webbtillgänglighet. Svarstiden går ut 8.10.2018.

Europeiska kommissionen har beställt en nulägeskartläggning gällande tillgängligheten av offentliga aktörers webbplatser. Meningen är att resultaten av undersökningen kan användas som en jämförelse vid bedömningen av tillgänglighetsdirektivets (Web Accessibility Directive) inverkan. Direktivet trädde i kraft 26.12.2016, och förutsätter av medlemsländerna att aktörer inom offentliga sektorn har tillgängliga webbplatser och mobila applikationer.

I undersökningen ingår en förfrågan riktad till olika målgrupper. Genom enkäten vill man samla information om synskadade personers erfarenheter av att använda, i sitt hemland, offentliga sektorns webbplatser och mobila applikationer. För att få en bra bas för jämförelser behöver vi rikligt med svar från olika användare runt omkring Europeiska Unionen.

Vi uppsktattar stort ditt deltagande. Genom att besvara enkäten ger du värdefull insyn i brukarens perspektiv i användningen av offentliga sektorns webbplatser och mobila applikationer.

Undersökningen består av fem delar, sammanlagt 23 frågor. Att fylla i undersökningen tar ungefär 15–20 minuter, beroende på hurudana hjälpmedel du använder. Vid formandet av undersökningen har de i kraft varande tillgänglighetsstandarderna beaktats och undersökningen har testats av olika personer med olika hjälpmedel. Undersökningen är maskinöversatt från engelska till övriga officiella språk inom EU, och språkdräkten har kontrollerats för vissa översättningar.

Samtycke

All information du uppger behandlas konfidentiellt och överlämnas inte till tredje parter (det vill säga någon annan instans än serviceproducenten Capgemini Consulting). Svaren i enkäten används enbart för undersökningssyften. Information som samlats in via denna undersökning förstörs vid utgången av serviceavtalet.

Genom att besvara enkäten godkänner du villkoren om att svaren du uppger i denna undersökning behandlas anonymt och används som en del av undersökningshelheten som Europeiska kommissionen har beställt. Alla rapporter i anslutning till undersökningen är offentliga, men i dem ingår inga uppgifter som kan kopplas till enskilda respondenter.

Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att dina svar får användas som en del av en anonym undersökning, eller det uppstår andra frågor i anslutning till enkäten, kan du kontakta projektledaren (uppgifter finns i början av enkäten, del 2).

Länkar till enkäten

Svenska

Finska

Engelska