Besvara VRs kundserviceförfrågan

VR samlar in respons om sina tjänster för resenärer med funktionshinder.

Genom att besvara frågeformuläret senast 21.11 kan du bidra till att utveckla VRs tjänster och kundservice i framtiden. Frågeformuläret finns bara på finska.

Länk till enkäten.