Blindveckan firas 13-20 november

Nästa vecka, den 13-20 november, firas blindveckan. Finlands Svenska Synskadade (FSS) firar under temat frivilligarbete. FSS är en sakkunnigorganisation vars målsättning är att bevaka alla finlandssvenska synskadades intressen, att producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud samt att fungera som centralorganisation för sju distriktsföreningar runt om i Svenskfinland.

– Vi skapar möjligheter för personer som är blinda eller har nedsatt syn. Vi utgår från tanken att man inte är synskadad utan att man har en synskada, säger förbundsordförande Gunilla Löfman.

Blindveckan firas i år för 88:e gången. Den 19-20 november hålls förbundets höstmöte, där bland annat en ny ordförande för förbundet ska väljas.

Många distriktsföreningar ordnar program under blindveckan. Se också fss.fi/distriktsforeningar

 

Norra Österbottens Svenska Synskadade rf mörklägger sitt verksamhetscenter och bjuder in besökare till ”Sinnenas rum” ti 15.11 för upplevelser. Mera information av ordförande Ann-Britt Mattbäck 050-300 1111 eller distriktssekreterare Ann-Sofie Grankulla 050-379 5658.
Vasa Svenska Synskadade rf ordnar bland annat ett mörkercafé to 17.11. Mera information av ordförande Patrik Paulin 046-652 7918 eller distriktssekreterare Febe Mörk 06-317 0654.
Ålands Synskadade rf har temat Synskadade kan och visar upp olika slags verksamhet på biblioteket i Mariehamn den 17 och 18.11. Mera information av ordförande Börje Troberg 0457-530 0977 eller organisationssekreterare Erika Jansson 0457-343 8950.
Svenska synskadade i Västnyland rf firar att Västra Nylands Taltidning fyller 30 år. Mera information av sekreterare Christel Eriksson 040-745-1933.
Svenska Synskadade i Östnyland rf firar med öppet hus ti 15.11 kl. 13-15 på verksamhetscentret Kajutan. Mera information av ordförande Stina Roms 019-582 514.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en finlandssvensk organisation av och för personer som har olika synskador. FSS vision är att personer som lever med en synskada ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. FSS har cirka 1000 personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 personer som har olika grader av synskador och av dem är ungefär 5000 svenskspråkiga.