Bokens och rosens dag

Onsdagen den 19 maj firar Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) Bokens och Rosens dag på SynVillan i Helsingfors.

Gäst under dagen är Christina Lång, som bland annat var Fredrika Runeberg-stipendiat 2009. Hon är också känd från olika sammanhang inom handikappsektorn. År 2008 utkom hennes bok ”Stor över en natt”.

Den första sammankomsten på Bokens och Rosens dag höll FSS den 13 maj 2003 på Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf:s verksamhetscenter Tian vid Fredriksgatan 35 B i Helsingfors. Vid träffen, som främst riktade sig till punktskriftsanvändare, presenterade projektledare Tessa Bamberg nyutkommen litteratur i punktskrift.

Sedan dess har FSS årligen uppmärksammat Bokens och Rosens dag genom ordnandet av en tematräff i litteraturens och punktskriftens tecken. Bland de gästande föreläsarna vid dessa träffar kan bl.a. nämnas Marianne Peltomaa och Merete Mazzarella.

Arrangörer för Bokens och Rosens dag är FSS punktskriftsarbetsgrupp.

Tidpunkt och plats: Onsdagen den 19 maj kl. 18.00, FSS verksamhetscentrum SynVillan, Parisgränden 2 A 1, Helsingfors.

Mera information

Cecilia Blomqvist, tf informationschef, (09) 6962 3013, cecilia.blomqvist@fss.fi
Tessa Bamberg, punktskriftsansvarig, 050-462 3181

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.