Bosse Granholm

Föreningen Åbolands Synskadade har haft stor nytta och glädje av den aktiva och företagsamma pensionären Bo Granholm. Än så länge ser Bo tillräckligt bra för att köra bil, men han vet att det kan komma en dag då även han behöver ledsagning eller synskadeanpassade tjänster.

Jag är Bo Granholm, 75 år gammal och ursprungligen hemma från Jakobstad. Jag flyttade till Åbo då jag började studera vid Åbo Akademi, och har stannat på området under den tid jag bott i Finland. Sen jag blev klar diplomingenjör har jag jobbat inom färgindustrin både som fabrikschef och företagare. Jobbet har också tagit mig och familjen till Sverige och Norge där vi bott några år. Vi flyttade tillbaks till Finland 1994, och nu när jag är pensionerad bor vi hälften av året i Åbo och sommartiden på stugan i Pargas.

Med åren har jag blivit allt mer miljömedveten. Medan jag ännu jobbade på företaget utvecklade vi miljövänliga färgprodukter, och på fritiden har jag lagt upp solpaneler på sommarstugans tak. Stugliv, resor och släktforskning hör till mina intressen, men som pensionär tycker jag även om att delta aktivt i olika typer av social verksamhet. Jag sitter med i styrelsen i olika bolag förknippade med mitt yrkesliv, men har dessutom blivit en aktiv, stödjande medlem i föreningen Åbolands synskadade.

Ursprungligen var det min synskadade pappa som sa att jag ska ta mig i kragen och bli stödjande medlem! Senare frågade även en annan styrelsemedlem om ja kunde ställa upp i styrelsen, och på den vägen är jag. Min pappas synskada har gått i arv också till mig nu, men än så länge är den under kontroll och jag fick till och med förnyat mitt körkort några år framöver. Jag är alltså en stödjande medlem nu, men kanske en ordinarie medlem senare.

Som styrelseledamot har jag försökt vara aktiv och ordna program och evenemang för våra medlemmar – och det har varit jättefint att kunna samarbeta med andra. Vi har haft olika föreläsare hos oss, och i somras åkte vi till exempel med distriktsföreningarna i Västra- och Östra Nyland till en sommarkonsert i Qvidja slottspark. Våra synskadeanpassade fågelvandringar har även varit delvis i samarbete med Arbis och Lions. Samarbetet med hörselföreningen i Åboland har också fungerat verkligen bra och jag tycker om att det finns. Ett jättefungerande koncept är bland annat gemensamma hjälpmedelsmässor för olika sinnesnedsättningar.

För mig själv känns det skönt att kunna hjälpa andra och jag tycker om att stå till tjänst. Jag har kunnat bidra med sådant just jag är bra på, till exempel att hjälpa föreningen att hålla koll på ekonomin. Det att man gör saker tillsammans gör att nätverket kring allting blir ännu mera omfattande. Det möjliggör saker på ett bredare sätt, även ekonomiskt. Jag efterlyser ännu mer samarbete mellan olika föreningar och personer. Tillsammans blir det ännu bättre!

Text: FSS

Foto: Henrika Jakobsson