Datoruthyrningen vid FSS upphör

FSS styrelse fattade vid sitt möte den 12.8.2014 beslutet att FSS upphör med sin datoruthyrning. Orsaken till beslutet är att RAY gett signaler om att deras bidrag inte längre kan användas för den här formen av verksamhet. På Synskadades Centralförbund har man varit tvungna att fatta samma beslut redan för en tid sedan.

FSS styrelse fattade vid sitt möte den 12.8.2014 beslutet att FSS upphör med sin

datoruthyrning. Orsaken till beslutet är att RAY gett signaler om att deras bidrag inte längre 

kan användas för den här formen av verksamhet. På Synskadades Centralförbund har man 

varit tvungna att fatta samma beslut redan för en tid sedan. 

På grund av bristande personalresurser upphör FSS datoruthyrning med omedelbar verkan. 

Service ges för uthyrda datorer så länge FSS uppbär hyra för dem. 

Ett förslag på en lämplig dator för synskadade kommer att utarbetas inom kort.