Diskrimineringsombudsmannen utreder diskriminering – anmäl ditt intresse

Diskrimineringsombudsmannen gör under år 2016 en utredning om diskriminering som personer med funktionsnedsättning upplever i vardagen. 

Diskrimineringsombudsmannen gör på uppdrag av Justitieministeriet en utredning om vilka erfarenheter personer med funktionsnedsättning har av diskriminering. Syftet med utredningen är att samla in behövlig information om ämnet.

Utredningen görs med hjälp av ett frågeformulär på webben och med intervjuer. Genom att besvara webbenkäten hjälper du diskrimineringsombudsmannen att ingripa i diskriminering som personer med funktionsnedsättning upplever i Finland.

Med hjälp av det material som samlas in via webbenkäten kan ombudsmannen planera och rikta in åtgärder som främjar rättigheterna för olika grupper av personer med funktionsnedsättning med bättre resultat än tidigare. Därför är det mycket viktigt att du deltar i enkäten! Den svenskspråkiga enkäten stängs på måndagen den 27 juni klockan 8.00.

Om du vill fylla i enkäten och därmed hjälpa till i utredningen ber vi dig kontakta Matthias Jakobsson per e-post, matthias.jakobsson@fss.fi. Som svar får du en länk till webbenkäten.

Läs mer om utredningen på Ombudsmannens webbplats. Utredningen väntas vara klar i november.