Effektiv användning av punktskrift

Bild på någon som läser punktskrift.

Kan du punktskrift, men använder den inte så mycket som du skulle vilja? Kom med på kurs och fördjupa dina kunskaper! Undervisningen sker i små grupper och varvas med intressanta och roliga aktiviteter.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kommer att ordna en kurs med temat ”Effektiv användning av punktskrift”. Kursen är tredelad. Det första avsnittet hålls under tiden 29.5-2.6, det andra 4-8.9 och det tredje 30.10-3.11.2017. Platsen är Norrvalla i Vörå.

Kursens pris är 85 euro per vecka, vilket inkluderar undervisning, kost och logi. Resekostnaderna står deltagaren själv för. Deltagaren kan ansöka om att få kursavgiften och resorna ersatta från sin hemkommun. Var i kontakt med FSS rehabiliteringsrådgivare om du har frågor gällande detta.   

Kursen riktar sig till dig som har goda kunskaper i punktskrift och vill fördjupa dem. Till stor del försiggår arbetet i små grupper, men vi har också intressanta och roliga gemensamma aktiviteter. Anmäl dig så fort som möjligt, dock senast fredagen den 21.4.

För anmälning och mer information kontakta Tessa Bamberg, telefon: 044-712 3024 eller 050-462 3181.

Varmt välkommen med på en mångsidig och inspirerande kurs!