Emma Rasela är Årets Braillör

Punktskriften är de synskadades läs- och skriftspråk, som uppfanns så tidigt som på 1820-talet av fransmannen Louis Braille. För dem som lever med en synskada har punktskriften en stor betydelse. Bland annat möjliggör skriften en mer självständig vardag. Därför vill Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) uppmärksamma punktskriften. För trettonde gången utser FSS en aktiv punktskriftsbrukare till den hedrande titel, ”Årets Braillör”, som i år går till Emma Rasela.

Punktskriften har sedan barndomen varit Emma Raselas läs- och skriftspråk. Hon använder punktskriften till stort och smått, allt från att läsa litteratur och tidningar till att märka saker i sin omgivning. Punktskriften har varit en förutsättning för Rasela att genomföra sina studier: först på gymnasienivå och nu i studierna till socionom vid yrkeshögskolan Arcada. Emma Rasela använder på ett föredömligt sätt punktskriften i det dagliga livet och är en förebild för andra punktskriftsanvändare.

Enligt Tessa Bamberg som är punktskriftansvarig på FSS är punktskriften på uppsving tack vare ny teknik. Med hjälp av punktskriftsdisplay till dator och telefon kan synskadade använda apparaterna på samma villkor som alla andra. Årets Braillör, Emma Rasela, använder punktskrift på både telefon och dator. Enligt henne är punktskriften nödvändig för att upprätthålla sin språkkänsla och sin rättstavning.

– Det är viktigt att hålla en levande kontakt till språket. Den som endast lyssnar på talat språk glömmer hur orden stavas, instämmer Bamberg.

I år delades ”Årets Braillör” ut tisdagen den 13 januari i Helsingfors. FSS ordnade evenemanget tillsammans med distriktsföreningen Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.