En kväll på Luckan med Eira och Lasse

Eira Palin-Lehtinen och Lasse Lehtinen

FSS, Marthaförbundet och SAMS ordnade tillsammans en kväll på Luckan för att sprida information om synskador och hitta nya stödpersoner till personer med synskada. 

På plats var Eira Palin-Lehtinen och hennes man Lasse Lehtinen som skulle berätta om sin historia. 

Eira har haft en synnedsättning sedan år 2015 och har fått anpassa sig till den nya vardagen. Det har även Lasse fått göra. 

- Det som var avgörande för oss var att delta i anpassningskursen som FSS ordnar i samarbete med FPA. Där fick jag bland annat prova simuleringsglasögon, efter det förstod jag på ett helt annat sätt vad Eira går igenom, sade Lasse Lehtinen.

Eira talade om vikten av att kunna fortsätta göra saker självständigt och att inte alltid behöva be sin make om hjälp. 

- Det skulle vara trevligt att till exempel ha en vän som kommer med och shoppar. Jag kan inte gå till vilken butik som helst eftersom jag inte längre ser så bra. 

Eira och Lasse upplever att de har ett stort socialt nätverk och många vänner, men SAMS vänverksamhet 4BT poängterar att så inte alltid är fallet. 

- Idéen bakom vänverksamheten är att båda parter får ut något av träffarna. Man kan träffas och göra sådant båda tycker är roligt. Vi försöker också hitta vänpar som bor någorlunda nära varandra för att det ska vara lätt och kravlöst att träffas, säger Karolina Sjöberg som jobbar som koordinator för vänverksamheten på SAMS. 

Marthaförbundet bjöd på säsongens grönsaker med dipp, saft och kaffe. Många kom till Luckan för att lyssna på paret Lehtinen och diskussionen efter presentationen var livlig. 

Om du vill blir stödperson kan du fylla i en ansökan och läsa mer om verksamheten på adressen: www.samsnet.fi/4bt.