Enkätundersökning till unga personer med funktionsnedsättning (16-28 år)

Felix Holmberg studerar socialt arbete vid Helsingfors universitet och undersöker hur unga personer upplever föreningsverksamhet. Svara på enkäten och var med om att vinna biobiljetter.

Felix Holmberg gör på uppdrag av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder en undersökning. Syftet med undersökningen är att kartlägga unga funktionsnedsatta personers åsikter och önskemål gällande föreningsverksamhet.

Du kan hjälpa till genom att fylla i frågeformuläret, som du kan öppna på följande länk: https://www.webropolsurveys.com/S/5D1E160B0ACAF143.par

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men fyll gärna i enkäten så fort som möjligt. Sista chansen att svara är 01.12.2015. För att få fylla i formuläret ska du vara mellan 16–28 år.

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att det du svarar endast kommer att användas i undersökningen. Ditt namn eller någon annan information om dig kommer inte att publiceras. Som tack för att du deltar i undersökningen lottas biobiljetter ut bland de som svarat.