Ensamma äldre synskadade får kämpigt efter regeringens inbesparingar

PRESSMEDDELANDE 19.2.2015

Personer med funktionsnedsättning drabbas hårt när regeringen sparar på kommunernas uppgifter och tjänster. Många synskadade personer över 75 år kan komma att bli fångar i sitt eget hem.

Finansministeriet presenterade på onsdag sitt förslag till hur de första inbesparingarna från kommunernas tjänster ska fördelas. Den totala inbesparingen i detta första skede är drygt 400 miljoner euro. En förhållandevis stor del tas bort från handikappservicen. 61 miljoner euro sparas från den service som personer med funktionsnedsättning har rätt till.

Värst drabbar inbesparingarna funktionsnedsatta som är över 75 år. Enligt förslaget utesluts dessa från handikappservicelagen. I stället ska de få service utgående från socialvårdslagen.

– Om man gör dessa inbesparingar kommer äldre ensamma synskadade inte att klara sig på egen hand eftersom den subjektiva rätten till färdtjänst och personlig assistans uteblir. Det kommer högst sannolikt att leda till att äldre synskadade tidigare behöver hemvård eller serviceboende och ger därmed inte nödvändigtvis några inbesparingar på lång sikt, säger organisationsledare Matthias Jakobsson på Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Tjänster som utgår från socialvårdslagen varierar kommuner emellan. Enligt detta förslag behandlas synskadade ojämlikt beroende på ålder. Den som behöver stöd på grund av funktionsnedsättning bör få det oavsett ålder.

– När synen försämras till det som enligt WHO klassas som synskada, är det inget normaltillstånd som kommer med åldern. En synskada inverkar på funktionsförmågan och borde därför ge rätt till handikappservice.

Av alla synskadade är cirka 60 procent över 75 år. Ytterligare bor över hälften ensamma. Handikappservice är ingen lyx, utan en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska klara sin vardag.

Mer information
Matthias Jakobsson, organisationsledare, tfn 044-080 8004.