Fem tips för tillgängligare webbinnehåll

Undrar du hur du kan göra webbsidor eller annat innehåll på digitala plattformer mer tillgängligt? Celia har sammanställt fem tips för det på sin blogg.

En webbtjänsts tillgänglighet är mycket mer än endast teknik. Alla som uppdaterar webbsidor har en central roll i att förbättra webbtjänstens tillgänglighet – vilket betyder att alla som använder webbtjänsten kan få den information de behöver så enkelt som möjligt.

Här är fem tips som hjälper dig att främja tillgängligheten då du producerar innehåll på nätet.

1. Använd ett tydligt språk

Språkets tydlighet är alldeles centralt för webbtjänstens tillgänglighet. När du skriver enkel, förståelig text, försäkrar du att budskapet når så många läsare som möjligt med så lite ansträngning som möjligt. En skarp, konsekvent text lockar en att läsa den till slut. Risken för missförstånd minskar, och onödiga kontakter till kundtjänsten minskar.

Här är några riktlinjer som det lönar sig att hålla i minnet när du skriver en webbtext:

 • Fundera på vem som läser din text. Försök inta läsarens position.
 • Vad är det viktigaste? Nämn det genast i början av texten.
 • Använd så vanliga och allmänna ord som möjligt. Undvik svåra begrepp.
 • Använd enkla meningsbyggnader. Undvik satsmotsvarigheter.

2. Gör texten möjlig att ögna igenom

Förutom att texten är tydlig i en webbmiljö, är det viktigt att innehållet kan skumläsas. Webbtext kan lättas upp och läsandet kan göras lättare på många sätt.

Långa textstycken är det inte många som orkar läsa helt och hållet, fastän språket skulle vara förståeligt och tydligt. Det lönar sig att göra texten mer taktfull med hjälp av listor och mellanrubriker. Det lönar sig att hålla styckena korta, några meningar långa. Kom även ihåg bildernas styrka.

Gör så här:

 • Håll styckena korta. Börja alltid stycket med den viktigaste saken.
 • Använd listor.
 • Använd rikligt med mellanrubriker.
 • Använd också illustrationer för att lätta upp texten och stöda budskapet.

3. Skriv beskrivande rubriker

Rubrikerna har en central roll då det gäller struktureringen av texten. I föregående punkt uppmanades det att använda rikligt med mellanrubriker, men också det har betydelse hurudana rubrikerna är.

En bra rubrik är som ett referat i miniformat av den underliggande textens mest centrala innehåll. Lyft alltså i rubriken fram det viktigaste. Kom ihåg att även rubriken ska vara tydligt skriven.

Meningsrubriker är ofta lättare att förstå än enskilda ord eller verblösa uttryck, men här kan du använda ditt eget omdöme.

Markera rubrikerna rätt

Det är viktigt att rubrikerna är markerade som rubriker i html-koden. Som upprätthållare av en webbsida behöver du i praktiken endast välja en passande rubriknivå i texteditorn, så skapar systemet automatiskt rätt rubriktag i koden.

Rubriknivåer bör också användas logiskt. Man får inte hoppa över rubriknivåer: under huvudrubriken kan det finnas första nivåns underrubriker, och under dessa kan det finnas en lägre nivås rubriker. Men direkt under huvudrubriken får det inte finnas en underrubriks underrubrik.

Nycklarna till en lyckad rubricering:

 • Skriv i rubriken koncist den nedanliggande textens mest centrala sak.
 • Använd helst meningsrubriker.
 • Markera rubrikerna som rubriker i texteditorn - så försäkrar du att rubrikerna är rätt markerade också på html-kodnivå.
 • Använd rubriknivåerna logiskt. Under huvudrubriken kan man ha underrubriker, sedan under dessa rubriker på ännu lägre nivå osv.
 • Hoppa inte över rubriknivåerna. Rubriceringsstrukturen bör vara logisk.

4. Försäkra att länkarna är förståeliga

Det finns länkar på nästan varje webbsida. Då man skapar dessa lönar det sig att komma ihåg några tumregler.

Länktexten, alltså den texten som görs till en länk man kan klicka på, borde berätta tillräckligt om länkens destination för läsaren. Därför lönar det sig att undvika länktexter av typen: ”Läs mer”, ”Mer information här” eller ”Klicka här”. Läsaren borde förstå vart hen förflyttas då hen klickar på länken.

Om länkens mål är en fil (till exempel pdf, word eller jpg), lönar det sig att nämna filtypen i länktexten. Då vet läsaren vilken typ av fil som öppnar sig då man klickar på länken.

Oftast lönar det sig inte att skapa en länk, vars mål öppnar sig i ett nytt fönster eller en ny flik. Om länkens mål är t.ex. en pdf-fil eller en word-fil eller till exempel en webbtjänst som kräver inloggning, lönar det sig att lägga länkens mål att öppna sig i ett nytt fönster eller en ny flik.

När du gör länkarna på det här sättet hjälper du läsarna att uppfatta länkarnas innehåll och betydelse:

 • Skriv en tydlig länktext som beskriver länkens mål.
 • Läsaren borde ur länktexten förstå vart hen är på väg att förflyttas.
 • Om länken leder till t.ex. ett pdf- eller word-dokument, berätta det i länktexten.
 • ”Läs mer” eller ”Klicka här” är i regel dåliga länktexter.

5. Använd även bilder, infografik och videon.

Att visualisera innehåll är ett väldigt bra sätt att effektivera budskapets tillgänglighet. Bilder väcker uppmärksamhet och reaktioner mer än endast text. Speciellt viktiga är bilderna då webbinnehåll delas på sociala medier.

För en del personer är det också svårt, till och med omöjligt, att anta information från text. Dessa personer kan få den information de behöver i form av bilder eller videon. Infografer kan tydliggöra saken för vilken läsare som helst – en bild motsvarar tusen ord. Överväg alltså om textinnehållet kunde berikas med video, bilder eller infografik.

Erbjud informationen bilderna innehåller även som text

Det lönar sig ändå att komma ihåg att informationen som bilder och videon innehåller också måste erbjudas som text, eftersom synskadade personer inte kan se informationen bilderna innehåller. Båda är bättre!

För bilder och infografer borde man alltså skriva en textmotsvarighet, eller så borde dessas relevanta information finnas någon annanstans på webbsidan i textform. Videon lönar det sig att texta.

Kom ihåg dessa saker gällande visuell kommunikation:

 • En del människor antar informationen bättre med hjälp av visuella medel.
 • Bilder hjälper en att uppmärksamma budskapet och effektiverar dess tillgänglighet.
 • Kom ihåg, att informationen som bilderna och videorna innehåller också måste erbjudas som text: Till exempel en textmotsvarighet för bilden, bildtext eller i webbsidans brödtext.

Till vilken nytta är det att följa dessa tips?  

När du tar dessa tips i beaktande, bidrar du till att göra webbtjänsten mer tillgänglig. Bra jobbat! Du har som skapare av webbinnehåll en stor roll då det gäller tillgänglighet.

Du försäkrar att så många personer som möjligt enkelt får den information de behöver. Och i själva verket försäkrar du också att innehållet du skapat är av hög kvalitet för sökmotorerna: innehållet stiger högre upp i nätets sökresultat.

Dessutom skapar du bra innehåll med tanke på WCAG-tillgänglighetsstandardes kriterier. Du uppfyller alltså för ditt eget arbetes del kraven som ställts för en tillgänglig webbtjänst.

Skribent: Johanna Koskela, kommunikations- och tillgänglighetsakkunnig vid Celia

Svensk översättning: Simon Kvarnström