Förbundet Finlands Svenska Synskadade söker taltidningsstödperson i Åboland

En smarttelefon i en hand

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) erbjuder ett meningsfullt och socialt deltidsarbete till en teknikkunnig person.

FSS söker en pålitlig taltidningsstödperson för svenskspråkiga personer med synnedsättning i Åboland. Arbetet passar bra studerande, pensionärer, deltidsarbetande eller egenföretagare. Arbetet är oregelbundet och förutsätter tillgång till bil.

Som taltidningsstödperson handhar du installationer av taltidningsspelare hemma hos prenumeranter i Åboland. Du ger även individuellt stöd och handledning i användningen av apparaturen för prenumeranten. Uppdragen är oregelbundna och antalet timmar i månaden kan variera från 0 till 10 timmar i månaden.

Vi hoppas att du är van vid teknisk problemlösning, är tålmodig och pålitlig och att du trivs med att jobba med människor. Vi föredrar att uppdragen faktureras via företag eller lättföretag. Uppdragen ersätts på timbasis och utöver det betalas kilometerersättning för användning av egen bil enligt statens resereglemente.

Kunde detta vara något för dig? Tveka inte att ta kontakt för mera information: kommunikationschef Camilla Blomstedt, 044 712 3013 eller camilla.blomstedt@fss.fi.