Fribiljetter för blinda även i framtiden

Helsingforsregionens trafik, HRT, beslöt den 16.6. att specialgrupper, som till exempel gravt synskadade och rullstolsburna, även i framtiden har rätt till fribiljetter.

Under hösten 2014 förberedde en arbetsgrupp omfattande förändringar i biljettpriserna för Helsingfors kollektivtrafik. Enligt arbetsgruppen skulle fribiljetter till specialgrupper tas bort, men HRT:s styrelse röstade bort förslaget. Nu har kommunerna kommenterat prismodellen och HRT har beslutat att inte ta bort special- och fribiljetter. 

Kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Kervo och Sibbo vill hålla kvar rabatterade biljetter och fribiljetter. Enligt kommunerna utlåtanden kan man inte ta bort specialbiljetter i nuläget. HRT:s styrelse kommenterar att beslutet innebär att kommunerna måste betala ett större understöd till HRT än i dag. 

Fribiljetter till gravt synskadade bibehålls i sin nuvarande form och gäller inom hela regionen. Helsingforsregionens nya biljettsystem tas i bruk tidigast 2017. 

Läs hela beslutet på: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015399-2.HTM